A t b a l s t ī t ā j i / S u p p o r t e r s

i n f o @ u r b a n t r i p . l v


VILCIENS: RĪGA-DUBULTI. Starptautisks veltījums Jūrmalai kā iecienītam tūrisma objektam, kurā piedalījās 33 fotogrāfi no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas.

 

[atpakaļ]

 

Projekts "Vilciens: Rīga-Dubulti" ilga vairāk nekā nedēļu. Tā ietvaros notika ne vien Jūrmalas tūrismam veltītas aktivitātes, bet arī fotogrāfu treniņi, praktiskās nodarbības un aktīvās izklaides pasākumi.

 

Video uzņemts sanatorijas "Līva" graustā (11. stāvā). Un neprasiet, kā mēs tik augstu uzstiepām strāvas ģeneratoru...

 


THE TRAIN: RIGA-DUBULTI. An international dedication to Jurmala as popular object of tourism, in which participated 33 photographers from Latvia, Lithuania, Poland and Sweden.

 

[back]

 

Project "The Train: Riga-Dubulti" lasted more than a week. It included not only activities dedicated to Jurmala's tourism, but also trainings for photographers, practic lessons and measures of active entertainment.

 

Current video is filmed in ruins of sanatorium "Līva" (at 11th floor). Don't ask how we managed to bring up so high the generator of electricity...

 

. : U R B A N T R I P : .

 


© U R B A N T R I P